TableOnline Icon

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laadittu 21.10.2010

1. Rekisterinpitäjä


Nimi:Table Online Finland Oy
Y-tunnus: 2349007-3
Osoite: Nihtisalontie 21 G, 02630 Espoo
Sähköposti: info@tableonline.fi

2. Yhteyshenkilö


Nimi: Ville Heinonen
Osoite: Nihtisalontie 21 G, 02630 Espoo
Sähköposti: ville.heinonen@tableonline.fi

3. Rekisterin nimi


Tableonlinen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus


1. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yliset edellytykset kuten

Asiakassuhteen hoito ja ylläpitäminen, Asiakaskirjeet ja tiedotteet, TableOnline Finland Oy:n asiakkailleen kohdistamat markkinointitoimenpiteet sekä muut asiakassuhdetta vahvistavat markkinointitoimet.

2. Henkilötietolain 4 luvun mukaiset erityiset tarkoitukset

TableOnline Finland Oy:n oikeus käyttää itse ja luovuttaa yhteistyökumppaneiden käyttöön rekisterin tietoja perusteltua käyttötarkoitusta kuten suoramarkkinointia, suoramainontaa tai etämyyntiä varten.

5. Rekisterin tietosisältö


Käyttäjän yhteystiedot: nimi, asumiskaupunki, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli. Lisäksi yrityskäyttäjiltä: yrityksen nimi ja toiminta-ala sekä arvio järjestettävien tapahtumien määrästa Käyttäjän ilmoitus TableOnline Finland Oy:n asiakaskirjeiden lähettämiskiellosta, Käyttäjän ilmoitus TableOnline Finland Oy:n yhteistyökumppaneiden markkinointiaineiston lähettämiskiellosta, Käyttäjän hyväksyntä TableOnline Finland Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun käyttöehdoista

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Käyttäjän antamat tiedot hänen käyttäessään TableOnline Finland Oy:n ylläpitämää verkkopalvelua

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset


Suoramarkkinointitarkoituksiin Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti

8. Henkilötietojen luovutukset EU:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterinsuojaus


1. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Rekisterinpitäjän aineisto ei ole manuaalista.

2. Sähköisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisterin sisältämiä koneita riittävän vartioituna. Rekisteritietoihin pääseminen edellyttää käyttäjältään riittävän vaikeata salasanaa, joka vaihdetaan säännöllisesti. Salasana annetaan ainoastaan niiden henkilöiden tietoon, joille pääsy rekisteriin on välttämätöntä. Rekisterinpitäjä huolehtii suojautumisesta internetistä tulevia tietomurtoja vastaan teknisin ja/tai ohjelmistollisin keinoin.

Restaurateur, join TableOnline

TableOnline is the biggest online reservation site in Finland. We reach more than 50 000 active restaurant customers per week in Finland and Estonia.

We offer the perfect solution to handle your bookings and create customer database and a tool to contact your customers. We would love to hear more about your restaurant!

CONTACT TABLEONLINE